Χρήστος Ηλιάδης
Χρήστος Ηλιάδης

Ο Χρήστος Ηλιάδης είναι διδάκτορας πολιτικών επιστημών και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.