Βενέττα Λαμπροπούλου
Βενέττα Λαμπροπούλου

H Βενέττα Λαμπροπούλου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, διευθύντρια της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και μελετών για Κωφούς του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνεδρίου Εκπαίδευσης Κωφών Παιδιών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 5-9/6/2015.  Πραγματοποίησε τις σπουδές της στην Νέα Υόρκη (B.A, City University, M.Α, Columbia University,  Ph.D New York University) όπου εργάστηκε και διέμενε για 15 χρόνια. Έχει υπηρετήσει από διάφορες διοικητικές θέσεις το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Υπουργείο Παιδείας και έχει συμβάλει καθοριστικά στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Αγωγής των κωφών (ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Τμημάτων Ένταξης, των Εργαστήριων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς και αναγνώριση από την Πολιτεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας το 2000). Το επιστημονικό της έργο είναι δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών  για την Ειδική Αγωγή και την εκπαίδευση των κωφών.