Υποχρεωτικές θα είναι οι ετικέτες «made in» στα ευρωπαϊκά προϊόντα

17.04.2014
  • Γραμματοσειρά
    - +
    K2_DOUBLE_INCREASE_FONT_SIZE
Υποχρεωτικές θα είναι οι ετικέτες «made in» στα ευρωπαϊκά προϊόντα
Flickr © Christian Montone
Υποχρεωτική η αναγραφή «made in» καθίσταται πλέον στις ετικέτες των μη εδώδιμων προϊόντων που πωλούνται στην ενιαία αγορά. Τη θέση αυτή υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές εγκρίνοντας την Τρίτη 15 Απριλίου δύο νομοσχέδια με στόχο να ενισχυθούν τόσο οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων όσο και οι κανόνες εποπτείας της αγοράς, και να προστατευθούν οι καταναλωτές. Πρότειναν επίσης αυστηρότερες κυρώσεις για τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές.

 

 

 

 

 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι χάρη στις ετικέτες «made in» τα προϊόντα θα μπορούν να εντοπίζονται πιο εύκολα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών. Υποστηρίζουν, έτσι, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει η σήμανση της χώρας προέλευσης υποχρεωτική αντί για εθελοντική που είναι σήμερα. Επί του παρόντος, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα (RAPEX) δεν μπορεί να εντοπίσει τους κατασκευαστές περίπου του 10% των εμπορευμάτων.

 

«Πρόκειται για μεγάλο βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων, και αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές», δήλωσε η Christel Schaldemose (Σοσιαλιστές, Δανία). Η εισηγήτρια της έκθεσης –που εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 27 αποχές- σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους στο θέμα των ετικετών «made in» και εμποδίζουν, ως εκ τούτου, τις διαπραγματεύσεις επί του κανονισμού στο σύνολό του, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος της ασφάλειας των καταναλωτών στην Ευρώπη.

 

 

Σήμανση της χώρας προέλευσης

Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατασκευαστές της ΕΕ θα μπορούν να επιλέγουν αν θα βάλουν σε ένα συγκεκριμένο προϊόν την ετικέτα «made in the EU» ή «made in Greece

 

Οι ετικέτες «made in» θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλα σχεδόν τα προϊόντα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά - με λίγες εξαιρέσεις, όπως τα φάρμακα. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατασκευαστές της ΕΕ θα μπορούν να επιλέγουν αν θα βάλουν σε ένα συγκεκριμένο προϊόν την ετικέτα «made in the EU» ή «made in Greece (ή άλλη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ)».

 

Για τα εμπορεύματα που παράγονται σε περισσότερα από ένα κράτη, ως «χώρα προέλευσης» θα νοείται αυτή στην οποία το εκάστοτε προϊόν υπέστη την «τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη» που «κατέληξε στην κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο παραγωγής».

 

 

Αυστηρότερες ποινές για ύποπτες επιχειρήσεις

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τιμωρία των παραβατών, οι ευρωβουλευτές ζητούν οι κυρώσεις να είναι «αναλογικές και αποτρεπτικές» και να« καθορίζονται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, κατά περίπτωση, τον εσκεμμένο χαρακτήρα της παράβασης». Επιπλέον, κατά την επιβολή κυρώσεων θα πρέπει να συνεκτιμάται το μέγεθος της επιχείρησης και κατά πόσον ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια παράβαση.

 

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται επίσης υπέρ της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής δημόσιας «μαύρης λίστας» που θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς «που διαπιστώνεται κατ’ επανάληψη ότι εσκεμμένως παραβαίνουν» τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων. Επιπλέον, προτείνουν την «κατάρτιση πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων τραυματισμών η οποία θα καλύπτει όλους τους τύπους τραυματισμών, και ιδίως αυτούς που σχετίζονται με προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατ’ οίκον και σε δραστηριότητες αναψυχής, μεταφοράς και εργασίας».

 

«Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ισχυρή και πιο συντονισμένη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα βασίζεται στη διαχείριση των κινδύνων. Καλύτερη εποπτεία σημαίνει ασφαλέστερα προϊόντα για τους ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε η Sirpa Pietikäinen (ΕΛΚ, Φιλανδία), εισηγήτρια της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εποπτεία της αγοράς προϊόντων.

 

To Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, για να διασφαλίσει ότι το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου μπορεί να συνεχισθεί από τους ευρωβουλευτές που θα αναλάβουν καθήκοντα τον Μάιο και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Δώστε το σχόλιο σας ...